Om

Jeg heter Per Ivar Somby, og fargelegger og reparerer gamle bilder.

Det var et gammelt bilde av min oldefar som fikk meg til å begynne med farging av bilder, da jeg ønsket å se hvordan han egentlig må ha sett ut i virkeligheten.

Bilder fra samiske miljøer er da også det som står meg nærmest, men jeg jobber også med bilder fra andre områder, og kulturer -det er jo vel så spennende!

Når jeg farger bilder, ønsker jeg å vite mest mulig om historien bak bildet, og driver mye research på å finne ut hvordan farger og toner kan ha sett ut i virkeligheten da bildet ble tatt.

Heldigvis får jeg mye hjelp fra mange engasjerte mennesker med mye kunnskap, og jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg får. Ellers finnes det mye informasjon i offentlige dokumenter, bøker og i Arkivverket som også er til stor hjelp.

Jeg reparerer også mange bilder uten å farge dem, for det er jo til tider mer enn bra nok å ha et bilde som er rettet opp igjen, uten at man trenger å farge dem også.

Bildene jeg jobber med er så gamle at opphavsretten som regel er utgått, og kan dermed brukes fritt.
De fargelagte bildene er i min opphavsrett, og kan ikke deles, kopieres eller brukes kommersielt uten samtykke. Men de bildene jeg publiserer i sosiale medier, kan deles innenfor reglene for deling som gjelder der. Men også da er det god skikk å kreditere opphav og eier.

På norsk
Denne nettsiden er kun norskspråklig, selv om nettstedet heter Colour your past. Da jeg startet med dette, ønsket jeg å nå ut i verden og valgte da derfor et engelsk navn. Men pr. i dag har jeg bare kunder i Skandinavia, som følge av min noe smale nisje. Jeg har allikevel beholdt navnet.
Engelskspråklig Google-versjon av sidene.

Per Ivar med et bilde av sin oldefar

Om

Colour Your Past ble startet av Per Ivar Somby, som ønsket å se hvordan oldefar egentlig så ut.

Les mer …

SoMed

Instagram: @colourmypast
Facebook: Colour your past