Om

Jeg heter Per Ivar Somby, og fargelegger og reparerer gamle bilder.

Når jeg farger bilder, ønsker jeg å vite mest mulig om historien bak bildet, og driver mye research på å finne ut hvordan farger og toner kan ha sett ut i virkeligheten da bildet ble tatt. Selv om det er umulig å vite fargene på de gamle svarthvit-bildene, så gir det større troverdighet til bildene når de er fargelagt etter kunnskap som hentes inn.

Heldigvis får jeg mye hjelp fra mange engasjerte mennesker med mye kunnskap, og jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg får. Ellers finnes det mye informasjon i offentlige dokumenter, bøker og i Arkivverket som også er til stor hjelp.

Jeg reparerer også mange bilder uten å farge dem, for det er jo til tider mer enn bra nok å ha et bilde som er rettet opp igjen, uten at man trenger å farge dem også.

Bildene jeg jobber med, er så gamle at opphavsretten som regel er utgått, og kan dermed brukes fritt.
De fargelagte bildene er i min opphavsrett, og kan ikke deles, kopieres eller brukes kommersielt uten samtykke. Men de bildene jeg publiserer i sosiale medier, kan deles innenfor reglene for deling som gjelder der. Men også da er det god skikk å kreditere opphav og eier.

På norsk
Denne nettsiden er kun norskspråklig.
English Language Google translated version.

Per Ivar med et bilde av sin oldefar

Om

Colour Your Past ble startet av Per Ivar Somby, som ønsket å se hvordan oldefar egentlig så ut.

Les mer …

SoMed

Instagram: @colourmypast
Facebook: Colour your past

%d bloggers like this: