Bok

Folket under nordlyset
The People Under the Northern Lights
Álbmot guovssahasa vuolde

Denne boka ble lansert i februar 2019, og presenterer mine fargelagte versjoner av Sophus Tromholts fotografier fra hans opphold Finnmark i 1882-1883.   Som nordlysforsker håpet Tromholt å få fotografert nordlyset mens han oppholdt seg i Kautokeino. Dette lot seg ikke gjøre selv med det beste kamerautstyr, og han begynte derfor å fotografere lokalbefolkningen. Bildene hans herfra har i ettertid blitt en viktig tidsdokumentasjon av den samiske befolkningen i Finnmark, og er i ettertid innlemmet på UNESCOs liste over Verdens dokumentarv.
Originalplatene av fotografiene eies av Billedsamlingen ved Bergen Universitetsbibliotek.

folketundernordlyset_innhold

Boka er utgitt med trespråklig tekst gjennom hele boka, på norsk, nord-samisk og engelsk. I det innledende kapitlet presenteres Sophus Tromholt og bakgrunnen for fargeleggingen av bildene.
Ellers er boka dedikert til bildene, med små tilhørende historier om de som er avbildet, der vi har en historie å fortelle om dem.

Boka kan bestilles på nett på følgende steder:
www.calliidlagadus.org
www.adlibris.com (Norge, Sverige og Finland)
haugenbok.no
ark.no

Per Ivar Somby,
mars 2019